M A D E W I T H L O V E B Y E X P E R I A G O

 

Polityka prywatności

(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszych produktów, usług i strony internetowej było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich zakupów oraz wizyt na naszej stronie.

Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i po co oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z naszego serwisu funkcjonującego pod adresem www. experiago.pl, który w dalszej części Polityki Prywatności nazywamy po prostu „Serwisem”. Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

Wprowadzenie

Informacje ogólne dotyczące Polityki Prywatności.

Kto jest administratorem twoich danych?

Jak i dlaczego zbieramy Twoje dane?

Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Czy możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Okres przechowywania danych.

Twoje prawa.

Profilowanie, targetowanie i remarketing.

Pliki Cookies.

Procedura zmian Polityki Prywatności.

Wprowadzenie

Informacje ogólne dotyczące polityki prywatności.

 1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy info@experiago.pl.
 1. Informacje ogólne dotyczące Polityki Prywatności.
 2. Kto jest administratorem twoich danych?
 • Jak i dlaczego zbieramy twoje dane?
 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?
 2. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 3. Czy możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom?
 • Okres przechowywania danych.
 • Twoje prawa.
 1. Profilowanie, targetowanie i remarketing.
 2. Pliki Cookies.
 3. Procedura zmian Polityki Prywatności.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 

 1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy info@experiago.pl.

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Experiago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [zwana dalej również: Administratorem] z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496611. Sąd w którym przechowywana jest dokumentacja rejestrowa spółki to Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Adresem poczty elektronicznej Administratora jest (między innymi): info@experiago.pl; numer telefonu kontaktowego: + (48) 500 163 609 lub + (48) 71 350 02 06.

 

 • JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?

 

 1. Odwiedzanie i korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą podania nam Twoich danych osobowych. Podane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy pobieraniu danych lub w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Gdy podasz nam swoje dane w celu kupna oferowanych przez nas towarów będziemy przetwarzać Twoje dane celem realizacji Twojego zamówienia, w tym również realizacji praw przysługujących Ci na podstawie ustaw i Regulaminu. Dlatego też niektóre Twoje dane przechowywać będziemy do czasu gdy możliwe będzie zgłoszenie przez Ciebie np. reklamacji.
 3. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji do Serwisu w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: realizacja dokonanych przez Ciebie zakupów, realizacja twoich praw (w tym praw konsumenta) związanych z danym zakupem, usługa Newslettera, konkursy, wysyłka katalogów, itp.
 4. W naszym Serwisie pojawić się może również opcja rejestracji, a także późniejszego logowania do Strony, przez Twoje konto na Facebooku oraz Google+. Gdy będzie to możliwe decyzję o tej drodze rejestracji lub logowania podejmować będziesz Ty. Wystarczy, że wykorzystasz pojawiającą się przy rejestracji lub logowaniu ikonę Facebooka lub Google+. Uwierzytelnienie następować będzie na stronie Facebooka lub Google+. Pojawi się tam również informacja, jakie dane są nam przekazywane – są to dane Twojego profilu publicznego, przede wszystkim adres email. Są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji.
 5. Nie mamy żadnych uprawnień do Twojego konta na Facebooku. Informacje, o tym w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, możesz znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.
 6. Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
 7. Pamiętaj, że gdy skasujesz konto na Facebooku lub Google+, to My nie jesteśmy o tym fakcie przez te podmioty informowani. Twoje dane przekazane przy rejestracji z użyciem tych serwisów pozostają w naszych bazach.
 8. Podczas Twojej wizyty w naszym Serwisie pewne Twoje dane o Twojej aktywności na Serwisie będą zbierane automatycznie. W ten sposób zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje – celem wyświetlania treści zgodnych z Twoimi preferencjami.
 9. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych lub danych Twojej firmy celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
 10. Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że udostępnione zostały nam dane osobowe osób poniżej 16 roku życia wówczas bez zbędnej zwłoki usuniemy je.
 11. Pamiętaj iż przekazując nam dane osobowe innej osoby, np. pracownika Twojej firmy, musisz upewnić się iż wyraził on za to zgodę oraz przekazać mu treść niniejszej Polityki Prywatności. Twoje działanie stanowi zapewnienie dla nas iż wykorzystanie danych takiej osoby jest zgodne z prawem. Odpowiedzialność za nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku obciąża Ciebie.

 

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

 1. By móc przetwarzać Twoje dane każdorazowo musimy być do tego uprawnieniu (zgodnie z Polityką Prywatności i RODO) na jednej z następujących podstaw:
 1. Twoja zgoda (lub zgoda osoby przez Ciebie wskazanej) – w zakresie wynikającym z tej zgody;
 2. zawarta między nami umowa (dotycząca np. kupna danego towaru, realizacji zamówienia, prowadzenia konta na Serwisie, informowania o promocjach, udziału w konkursie, wysyłania Newslettera) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji;
 3. obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z wiążących nas przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania przez nas danych przepisów;
 4. prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią (chyba że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności).
  1. Twoje dane niekiedy musimy przetwarzać z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać np. dane wynikające z wystawionych faktur lub rachunków ze względów rozliczeniowo-podatkowych, czy dane dotyczące wygranych w konkursie.
  2. Na podstawie realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.

 

 1. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 

 1. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur, w związku ze złożoną reklamacją).
 2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

 

 1. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?

 

 1. Każdorazowo przekazanie Twoich danych osobowych dokonywane jest w zakresie określonym jedną z podstaw wskazanych w dziale IV powyżej. Oznacza to że Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom m.in. by: dokonać przetwarzania danych zgodnie z treścią Twojej zgody; celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. do zewnętrznej księgowości), celem realizacji zawartej z Tobą umowy (np. Twoje zlecenie dostarczenia zakupionych towarów kurierem wymaga powierzenia mu Twoich danych), itp.
 2. Zgodnie z powyższym Twoje dane osobowe udostępniamy:
 3. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 4. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych do których jesteśmy uprawnieni – będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 5. podmiotom przetwarzającym Twoje dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;
 6. organom publicznym jak organy podatkowe, izba celna, organy ścigania, itp.

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 1. Okres przechowywania poszczególnych Twoich danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.
 2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
 3. twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy);
 4. konieczność realizacji umowy – dane podane przy zakupie towaru przechowywane będą dopóki umowa nie zostanie wykonana i nie upłynie okres czasu związany z udzielonymi przez nas gwarancjami lub rękojmią;
 5. obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;
 6. realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
 7. Tytułem przykładu:
  1. dane podane do rejestracji konta na Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia;
  2. dane podane do wysyłki Newslettera przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na dostarczanie Newslettera;
  3. jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie – Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą dopóki nie cofniesz swojej zgody;
  4. w związku z zakupem przez Ciebie towarów, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego oraz z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń (przechowywać będziemy tylko te dane które są niezbędne do wypełnienia obowiązków z tych przepisów). Okres ten może ulec zmianie wraz ze zmianą odpowiednich przepisów prawa.
 8. Po upływie wskazanych okresów czasu (lub wcześniej jeśli będzie to uzasadnione) Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożlwiający przypisanie tych danych do Twojej osoby.
 9. Bez względu na powyższe, przechowywanie Twoich danych, w zakresie w którym pozwalają na to przepisy, kończy się w momencie gdy tego od nas zażądasz (o czym szerzej w dziale VIII poniżej).

 

 • TWOJE PRAWA

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:
 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.
  2. Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Twego konta w Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych.
  3. Po wycofaniu zgody (lub wniesieniu sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania) drogą mailową prześlemy Ci, bez zbędnej zwłoki potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia.
  4. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. PROFILOWANIE, TARGETOWANIE I REMARKETING

 

 1. W naszym Serwisie zamieszczamy tzw. reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.
 2. Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy.
 3. Profilowanie z kolei, to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.
 4. Reklamy i treści wyświetlane w naszym Serwisie mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Robimy tak gdyż staramy się dostosować z naszą ofertą do Twoich aktualnych potrzeb.
 5. W toku funkcjonowania naszego serwisu, z pomocą platformy Google Ads stosujemy również śledzenie konwersji (kliknij aby dowiedzieć się więcej) i remarketing (kliknij aby dowiedzieć się więcej) nakierowane na dotarcie i utworzenie dedykowanych komunikatów dla Klientów, którzy już odwiedzili nasz Serwis. W tym celu przetwarzamy informacje o Twoich działaniach na naszym Serwisie oraz Twoich interakcjach z wyświetlanymi dla Ciebie reklamami i za pomocą zewnętrznych dostawców, w tym Google, z wykorzystaniem plików cookies, wyświetlamy treści, które w zgodnie z naszym profilowaniem uważamy iż mogą Cię zainteresować. Więcej o plikach cookies i możliwości ich wyłączenia przeczytasz w dziale X poniżej.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
 1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu;
 4. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
  1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
  2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

* w przeglądarce Chrome

* w przeglądarce Firefox

* w przeglądarce Internet Explorer

* w przeglądarce Opera

* w przeglądarce Safari

 1. Możesz także zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative
 2. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 1. PROCEDURA ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na adres mailowy użytkowników Serwisu.